Request Management Portal

Request Management Portal je služba, ktorá Vam umožní spracovať a schvaľovať dokumenty alebo žiadosti. Už nemusíte fyzicky prenášať papiere z kancelárie do kancelária alebo ich posielať poštou, pretože všetko máte uložené v databáze. Už nemusíte prácne vyhladávať emaile, pretože dostanete notifikácie v jednotnej forme. Už nemusíte čakať na schvaľovateľa, pretože máte všetko online 24 hodín 7 dní v týždni. Vďaka tomu budete mať dokumenty a žiadosti neustále pod kontrolou kedykoľvek a kdekoľvek. 

Request Management Portal Vám umožní zefektívniť Vaše firmené procesy, skrátiť čas odozvy a tým pádom aj znížiť náklady na prevádzku. Umožní Vám schvaľovanie faktúr, bločkov, objednávok, bankových príkazov, interných dokladov, cenových ponúk, dovoleniek, pracovných ciest, zmlúv, ... . Zjednoduší Vám archiváciu a spätné vyhľadávanie spracovaných dokumentov alebo žiadostí bez potreby prístupu do ERP systému. Umožní aj prepojenie s Vašim účtovným alebo skladovým softvérom. 

Schvaľovanie účtovných dokladov

Schvaľovaním účtovných dokladov sa rozumie schvaľovanie a evidencia objednávok, bločkov, došlých a vyšlých faktúr aledo dobropisov, interných dokladov, či akýchkoľvek iných dokladov, ktoré môžu a nemusia mať v ERP evidovaný rovnaký typ dokladu.  Na základe dát z dokladu ako je napríklad typ dokladu,  stredisko, čiastka a podobne sa na pozadí systému spúšťa preddefinovaný workflow.

Schvaľovanie HR requestov

Schvaľovaním HR requestov sa rozumie schvaľovanie a evidencia dovoleniek, nadčasov, služobných ciest, OČR, práceneschopnosti, homooffice a podobne. Na základe dát z requestu ako je napríklad typ requestu, stredisko a podobne sa na pozadí systému spúšťa preddefinovaný workflow.

Schvaľovanie dokumentov

Schvaľovaním dokumentov sa rozumie schvaľovanie a evidencia zmlúv, dodatkov, dohôd, smerníc a podobne. Na základe dát z dokumentu ako je napríklad typ dokumentu,  stredisko, čiastka a podobne sa na pozadí systému spúšťa preddefinovaný workflow. Po schválení dokumentu sa automaticky vytvára archív dokumentov


Workflow

Workflow je v podstate zoznam krokov, ktoré je potrebne vykonať, aby bol splnený určitý ciel. Medzi jednotlivými krokmi sa prenášajú informacie (o faktúre, objednávke, dovolenke a pod.) na užívateľov (schvaľovateľov), ktorí v danom kroku danú informáciu najčastejšie potvrdia, zamietnu, poprípade vykonajú inú akciu podľa definovaných možností. Správu týchto krokov umožňuje modul Workflow Setup.

Synchonizácia s ERP

Request Management Portal je možné plne napojiť na Váš ERP systém. V pravidelných intervaloch sa automaticky synchronizujú dáta medzi oboma systémami. Synchronizujú sa dáta ako dodovatelia, zákazníci, strediská, výmenné kurzy, faktúry, dobropisy, interné doklady a pod. Po spracovaní účtovných dokladov sa môžu spätne prenášať informácie o zaúčtovaní alebo o zaplatení. Odpadá tak nutnosť duplicitného zadávanie dát.Archivácia

Akýkoľvek dokument alebo žiadosť, ktorá prešla schvaľovacím procesom sa automatický ukladá do archívu. Archív je prístupný všetkým používateľom podľa nastavenia príslušných práv. V archíve je možné vyhľadávať dáta podľa ľubovoľného kritéria v rámci daného prehľadu. Odpadá tak nutnosť pristupovať do ERP systému a obsadzovať drahé licencie resp. sa obracať na interné oddelenia.

Hlavné výhody Request Management Portalu

 • Úspora drahých licencíí pre ERP
 • Zjednodušenie firemnej komunikácie
 • Zdieľanie v tíme
 • Unifikácia interných procesov
 • Možnosť delegácie schvaľovacích práv v neprítomnosti schvaľovateľa
 • Archivácia všetkých sprocesovaných dokumentov a žiadostí.
 • Prepojenie faktúr, objednávok, dobropisov a zmlúv
 • Prepojenie zmlúv a dodatkov
 • Užívateľsky nastaviteľný schvaľovací workflow.
 • Definovanie práv na úžívateľa
 • Notifikácia na čakajúce requesty
 • Notifikácie v lokálnom  a anglickom jazyku
 • História schvaľovacieho procesu
 • Import dokumentov z mailovej schránky
 • Auditná stopa importovaného dokladu
 • Načítanie dát z kódu pre QR platbu
 • Administrátívne rozhranie pre zákazníka
 • Evidencia vzorových dokumentov a šablón
 • Obojsmerná synchronizácia s ERP
 • API rozhranie

Ak Vás zaujíma táto oblasť, alebo máte záujem o ukážku konkrétnych možností tohto produktu, prejdite na stránku www.rmp.sk špeciálne venovanej tomuto produktu alebo vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše marketingové oddelenie.